martes, 8 de diciembre de 2009

La Taula del Tercer Sector denuncia que l’actual règim de l’IVA discrimina les activitats socials de les ONG

Les ONG demanen que l’Estat les compensi per l’IVA suportat que, a diferència de les empreses, no es poden deduir

Aquesta quantitat arriba als 600 milions d’euros anuals, el triple del que l’Estat ha assignat a “fins socials” a través del 0’7% de l’IRPF

La pujada del 2% de l’IVA farà que les ONG comptin amb 69 milions d’euros menys per a activitats socials a nivell estatal (19 milions a nivell de Catalunya)

S’ha celebrat al CaixaFòrum de Barcelona la jornada “IVA i entitats no lucratives” organitzada per la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb la col·laboració de la Asociación Española de Fundaciones.

La jornada, que ha vist desbordades les inscripcions amb més de 500 participants, ha comptat amb la presència, entre d’altres, de la presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Àngels Guiteras; la directora general de la Asociación Española de Fundaciones, Teresa Sanjurjo; l’economista i advocat de l’Estat, Josep Maria Coronas; el soci-director de Landwell-PricewaterhouseCoopers i ex-director general de Tributs del Ministeri d'Economia i Hisenda, Miguel Cruz; o la representant de l’European Charities Committee on Value-Added Tax (ECCVAT), Helen Donoghue’s.

Els experts han abordat com l’actual règim de l’IVA està afectant el tercer sector social, és a dir, les organitzacions sense afany de lucre que atenen els sectors més desfavorits. Aquest sector aplega a Espanya 25.000 organitzacions, que representen el 2% del PIB. A Catalunya són 7.500 entitats, que representen el 3% del PIB.

Segons la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras, les entitats no lucratives se senten discriminades per tres raons:

Entitats exemptes que no es poden deduir l’IVA


La primera raó és que aquestes entitats –que no poden renunciar a l’exempció de l’IVA- han de suportar aquest impost en totes les seves despeses, en no poder repercutir-lo ni deduir-lo, tal com fan les empreses amb afany de lucre. Tot el que compren les ONG, per tant, els costa més diners i això incrementa els seus costos.

La situació empitjorarà quan s’apugin els tipus d’IVA

La segona raó és que la situació empitjorarà quan s’apugin els tipus d’IVA. Serà un cost afegit que –en paraules d’Àngels Guiteras- “les entitats sense afany de lucre s’hauran de ‘menjar’, i hauran de restar dels recursos que dediquen a atendre els usuaris i les persones més vulnerables de la nostra societat”.

La discriminació de valorar les diferents ofertes sense IVA en els contractes públics

I la tercera raó és que aquesta discriminació s’ha agreujat encara més a partir de l’entrada en vigor de la nova Llei de Contractes del Sector Públic, l’1 de maig de 2008. La interpretació de la llei que n’han fet diverses Administracions –errònia a criteri de la Taula del Tercer Sector- ha portat, en els concursos públics, a generalitzar la pràctica de comparar els preus de les diverses ofertes sense l’IVA, i no pas amb l’IVA com s’havia fet sempre. El resultat d’això és que, quan coincideixen en un concurs empreses i entitats socials, les segones competeixen amb desavantatge, ja que tenen uns costos superiors a causa dels efectes de l’exempció d’IVA.

Per a la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras, aquesta situació comporta el greuge que l’Administració acabarà pagant un 7% o un 16% més per al mateix servei si l’adjudica a una empresa, amb la qual cosa es vulnera el principi d’atorgar el servei a l’oferta econòmicament més avantatjosa.

Per posar un exemple, si ens fixem en el Servei d'Assistència a Domicili (SAD) que les ciutats de Madrid i Barcelona van posar a concurs per a l’any 2009, veiem que el cost d’inversió global anual sense IVA va ser de 180 milions d’euros. En la hipòtesi que aquest servei s’hagués atorgat únicament a entitats sense afany de lucre, el cost final per a l’erari públic seria el mateix. Però si s’hagués atorgat únicament a empreses lucratives, a les administracions locals els hauria costat –pel mateix servei- 12,5 milions d’euros de més.

Davant d’aquesta situació –que Guiteras qualifica d’”il·lògica”-, la Taula del Tercer Sector proposa un paquet de mesures de millora.

La Taula del Tercer Sector proposa que en la contractació pública es comparin les ofertes amb IVA inclòs i que es compensi a les ONG per l’IVA suportat no deduïble

A curt termini la Taula del Tercer Sector demana que en els processos de contractació pública es comparin els preus amb IVA inclòs, per tal que es respecti el principi de l’adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa.

Igualment es proposa que a Espanya se segueixi el model d’alguns països europeus, com Dinamarca, on l’Estat compensa l’IVA suportat no deduïble que han de pagar les ONG.

L’IVA que les ONG han de suportar triplica les subvencions que reben a través del 0’7% de l’IRPF a “fins socials”

Segons la Taula del Tercer Sector, la quantitat que les entitats catalanes han de destinar a pagar aquest IVA -que, si es compensés, podrien destinar a serveis per als col·lectius més desfavorits, puja a 167 milions d’euros anuals.

A nivell estatal, enguany aquesta xifra puja als gairebé 600 milions d’euros anuals. I, en el moment que s’apliqui l’augment del 2% de l’IVA, la xifra augmentarà fins els 668 milions d’euros anuals a nivell estatal (187 milions d’euros en el cas de Catalunya).

Es dóna el cas que aquesta quantitat multiplica per tres l’assignació que l’Estat ha repartit el 2009 a les ONG, a través del 0’7% de l’IRPF per a “fins socials”.

No hay comentarios: